Kunt u een kerstpakket onbelast schenken aan uw medewerkers?

Kerstpakketten 2024 fiscale regelgeving – Als u uw medewerkers een kerstpakket wenst te verstrekken en u blijft binnen de vrije ruimte, dan betaalt u niets extra. U bent dan zelfs fiscaal voordeliger uit dan voorheen. De werkkostenregeling is verruimd en dat betekent dat u meer onbelaste ruimte (budget) heeft om uw personeel te belonen met mooie en/of grotere kerstpakketten. De verruiming is van toepassing op de eerste 400.000 euro van de loonsom en komt al snel neer op een voordeel van 2000 euro. De verruiming van de WKR levert hierdoor vooral een voordeel op voor de midden- en kleinbedrijven (MKB) in Nederland.

Inhoud werkkostenregeling-Fiscale informatie kerstpakketten

De werkkostenregeling (ook wel WKR genoemd) is verplicht voor alle werkgevers in Nederland. De werkkostenregeling is een regeling waarmee u een deel van de totale fiscale loon (vrije ruimte genoemd) kunt besteden aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen (denk aan kerstpakketten) voor uw personeel, waarover géén loonheffing betaalt hoeft te worden Vanaf 2020 is de vrije ruimte vergroot van 1.2% naar 1.7% tot een maximum loonsom van 400.000 euro. De loonsom omvat het loon van alle personeelsleden bij elkaar opgeteld. Voor het bedrag vanaf 400.000 euro geldt de ‘oude’ 1.2%. Door de procentuele stijging wordt de vrije ruimte vergroot met maximaal 2000 euro. Bij een loonsom tot 400.000 euro mogen Nederlandse bedrijven 6800 euro onbelast vergoeden. In de oude situatie was dit 4800 euro en daarmee genieten we een voordeel van 2000 euro. Bekijk alvorens u gaat bestellen hoe groot de bestedingsruimte is en neem voor de zekerheid vooraf contact op met uw accountant. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de Belastingdienst.

De Nederlandse wet wordt veelal gekenmerkt door uitzonderingsgevallen en uitzonderingsregels, aan bovenstaande informatie omtrent kerstpakketten en geschenken belasting kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen alvorens u tot het bestellen van kerstpakketten overgaat. Wij raden u aan om de website van de Belastingdienst te bezoeken voor meer en gedetailleerde informatie omtrent dit onderwerp en neem altijd contact op met uw accountant om te achterhalen hoeveel ruimte u nog heeft om kerstpakketten te bestellen.